Personal Projects / Recent Projects / Non commercial Projects/  Unpaid  Projects Just a free stuff for you to use freely:-) Artist's Portfolio:  OnLine projects / OffLine Projects Logotypes Photography
Portfolio 2006

 

Portfolio 2006 on this particular webpage consists of off-line/press/publishig design projects done. Here is a various selection of advertisements done in 2006, showing the current trends and design layout diversity. The main reason for this web page is to give a truthful insight of artist spirits and recent projects developped.

Lūdzu jūs rūpīgi izlasīt Autortiesību paziņojumu šis pašas web lapuses lejasdaļā. Lūgums ņemt vērā, ka visi šie projekti/reklāmas pieder trešajām personām, šajā gadījumā, klientiem, un ja nav minēts citātāk, tad reklāmas aģentūrai SANTA, kura darbojas ciešā sadarbībā ar "Izdevniecība žurnāls Santa". Šīs weblapas vienīgais nolūks ir parādīt makslinieces Ingas Ropšas, pazīstamas arī kā Inga-Design, reklāmas projektu PORTFOLIO.

Please read carrefully COPYRIGHT statement underneath. As far as all copyrights belongs to the third parties, in this underwritten case, clients, or, if not mentioned otherwise, to the Advertising Agency SANTA, which works in a close cooperation of publishing house SANTA, this is obligatory to read COPYRIGHT statement.

PORTFOLIO 2004 | PORTFOLIO 2006 | PORTFOLIO 2007 | PORTFOLIO 2008 | PORTFOLIO 2009

 
Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail
«BALTMAN». Promo advertisement for newspaper DIENA. 2006. «BALTMAN». Promo advertisement for newspaper DIENA. 2006. «Isotex.» 2006. Advertisement for magazine DEKO. 2006. «BALTMAN». Promo advertisement for magazine KLUBS. 2006.
Corporate Identity compilation/ Original layout Corporate Identity compilation/ Original layout Original layout Corporate Identity compilatio/ Original layout
340 mm x 255 mm 193 mm x 255 mm 66 mm x 200 mm 220 mm x 300 mm + 5mm
   
Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail
«DUCATI.» Imagery advertisement for magazine SANTA. 2006. «H&L.» Products promo advertisement/newsletter for magazine DEKO. 2006. Marriage invitation card. Original drawings upon couple characteristics presented. 2006. «CHRYSLER». Audence support and product promo advertisment/ newsletter for magazinie KLUBS. 2006.
Corporate Identity compilation Original layout & composition Original design & drawings digital
Full page advertisement Full page advertisement 210 mm x 297 mm/ folded Double page/ spread advertisement
       
Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail
«FLORESTANS». Corporate identity and product expansion advertisement for magazine SANTA. 2006. «Interbaltija Latvia AG.» Promo advertisement for CONOSUR product chaine. Newspaper DIENA and SESTDIENA. 2006. «Interbaltija Latvia AG.» Christmas time products promo advertisement for newspaper DIENA and SESTDIENA. 2006. «Interbaltija Latvia AG.» Christmas time products promo advertisement for newspaper DIENA and SESTDIENA. 2006.
Original layout & composition Original layout & composition Corporate Identity compilation Corporate Identity compilation
103 mm x 143 mm 99 mm x 260 mm + 5 mm 115 mm x 115 mm 210 mm x 297 mm / Full page
       
Thumbnail Thumbnail Thumbnail Thumbnail
«TSC». Product promo advertisement. 2006. «L'Oreal Latvia» 2006. Product promo advertisement/newsletter for magazine SHAPE. SECOND STAGE TEASER. 2006. «L'Oreal Latvia» 2006. Product promo advertisement/newsletter for magazine SHAPE. FIRST STAGE TEASER. 2006. «LATVIJAS PASTS». Product promo advertisement/newsletter for magazine KLUBS. 2006.
Original layout & composition Corporate Identity compilation Corporate Identity compilation Original layout & composition
  70 mm x 141 mm Full page advertisement Full page advertisement Full page advertisement
       
Thumbnail Thumbnail  Thumbnail Thumbnail 
«MAGMA». Product promo advertisement . 2006. «OLYMPUS LATVIA». Product promo advertisement with strong Corporate Identity RECOGNITION. 2006. «OLYMPUS LATVIA». Product promo advertisement with strong Corporate Identity RECOGNITION. 2006. «WELEDA LATVIA». Product promo advertisement. 2006.
Original layout & composition Corporate Identity compilationl Corporate Identity compilation Corporate Identity compilation
Full page advertisement 210 mm x 297 mm/ full page 210 mm x 297 mm/ full page  135 mm x 135 mm
       
Thumbnail  Thumbnail  Thumbnail  Thumbnail 
 «SALA». Corporate identity RECOGNITION advertisement for magazine SANTA. 2006. «TRONIS». Product promo advertisement with strong Corporate Identity RECOGNITION. 2006. «SALA». Corporate identity RECOGNITION advertisement for magazine SANTA. 2006.   «SALA». Corporate identity RECOGNITION advertisement for magazine IEVA. 2006.
Original layout & composition Corporate Identity compilation Original layout & composition Original layout & composition
Full page advertisement 130 mm x 290 mm Full page advertisement 100 mm x 272 mm
       

Visas tiesības paturētas. Jums nav tiesību lūgt Inga-Design izmantot šos attēlus, vai daļu šo attēlu jebkādiem mērķiem un nolūkiem. Lūgums ņemt vērā, ka šī weblapa satur tā saucamās CORPORATE IDENTITY compilation reklāmas, un šis apstāklis pastiprina faktu, ka jums nav tiesību šos attēlus izmantot vienalga jebkādiem mērķiem: jūs nedrīkstat izplatīt šos attēlus personīgās pelņas/pārdošanas nolūkos vai arī deklarēt, ka šie attēli pieder jums.

All Rights Reserved. This page and all the images on it are © Copyright Inga-Design . All Rights Reserved. You may NOT download these images from this single web site for commercial purposes, or use a part of those images. You have NO rights to distribute these photographic images in any other fashion nor use or distribute them in any other manner or media whatsoever nor may you alter, modify, disassemble or prepare any derivative work using any of these photographic images without the prior, express and written approval of Inga-Design .

 
 
Personal Stuff | Free Stuff | Resume | Portfolio | Statement | Watercolours | Paintings | Silk Paintings | Drawings | Logotypes | Greeting Cards | Leaflets | Advertising Materials | WebSites | Digital Images | PhotoGraphy | Contact
 
www.inga-design.com © 2002-2009